Coronamaatregelen

Laatste update: 1 februari 2021

Erasmus Education volgt de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM. De maatregelen vanuit de regering omtrent het terugdringen van het coronavirus geven op dit moment ruimte voor begeleiding aan eindexamenkandidaten:

In het voortgezet onderwijs kan praktijkonderwijs, lessen voor examenleerlingen en het afnemen van schoolexamens in het (voor)examenjaar wel op locatie plaatsvinden. [Rijksoverheid]

Hieronder vind je antwoorden op de meest gestelde vragen. Mocht je een vraag hebben die er niet bij staat, neem dan contact met ons. We zijn bereikbaar via info@erasmuseducation.nl en op 010 - 30 70 188.

Met welke maatregelen moet ik rekening houden?

Voorafgaand aan de training ontvang je via de mail ons coronaprotocol, zodat je van te voren op de hoogte bent van de op dat moment geldende maatregelen. Op dit moment gelden de volgende maatregelen:
1 - In de gangen dienen leerlingen een mondkapje te dragen. Een uitzondering op het dragen van het mondkapje wordt gemaakt als de leerling in de aula zit om iets te eten of te drinken.
2 - Er wordt anderhalve meter afstand gehouden tot andere leerlingen en docenten. Zowel in de gangen als tijdens de lessen in de lokalen.
3 - Bij ziekte is het niet mogelijk om deel te nemen aan de training. We kijken samen met jou naar de mogelijkheden om de training op een ander moment te volgen. 

Welke maatregelen neemt Erasmus Education?

We zorgen ervoor dat je in het lokaal klassikaal én persoonlijk begeleiding kan krijgen op anderhalve meter afstand.
Tijdens het maken van opgaven bewaken we de rust door gebruik te maken van extra lokalen. Wanneer je een uitgebreide vraag hebt, dan kan je samen met een van de docenten naar een ander lokaal gaan om extra uitleg te ontvangen. Voor kleine vragen loop je in het lokaal naar één van de docenten om op anderhalve meter afstand je vraag te kunnen stellen.
Als één van de docenten gezondheidsklachten vertoont, dan zal de docent niet aanwezig zijn. We streven ernaar om in dat geval vervanging te regelen of om te zorgen dat je de training op een ander moment kan volgen. 

Wat gebeurt er als ik gezondheidsklachten heb?
Als je symptomen hebt die passen bij COVID-19, dan kan je niet aanwezig zijn bij de training. Informeer ons dan via e-mail (info@erasmuseducation.nl) voorafgaand aan de training.
Alleen als we voor aanvang van de training geïnformeerd worden, kunnen we inventariseren of er nog plaats is bij een training van hetzelfde vak op een later moment. Als dit het geval is, dan kan je aanmelding kosteloos worden omgezet.
Om misbruik van deze regeling te voorkomen, zijn we helaas genoodzaakt om het risico van afwezigheid door ziekte bij de ouder/verzorger te leggen. Dat betekent dat de betalingsverplichting bij afwezigheid door ziekte van kracht blijft. Wel kijken wij bij ziekte altijd of eventueel er plek is bij een toekomstige training, dat kunnen we echter niet garanderen. 

Wat gebeurt er als de training niet plaats kan vinden?

Als er strengere maatregelen afgekondigd worden, waardoor we als organisatie geen trainingen meer mogen organiseren, dan heb je recht op volledige restitutie. In de algemene voorwaarden staat dit vermeld in artikel 5.3.
Het aankoopbedrag van de training zal binnen 30 dagen worden teruggeboekt op de rekening waarvan het bedrag was betaald.

Wat gebeurt er als de examens niet doorgaan?
Mochten, net als afgelopen jaar, de eindexamens komen te vervallen en de schoolexamens leidend zijn, dan bieden we de trainingen alsnog aan. Afgelopen jaar zagen we namelijk dat een groep leerlingen alsnog behoefte had aan de training, omdat de stof van het eindexamen bij sommige scholen op het schoolexamen getoetst werd.
Voor een andere groep leerlingen zal de training niet meer passend zijn. Voor deze leerlingen bieden we dan, naast de bestaande mogelijkheden, de mogelijkheid om de waarde van de training om te zetten naar een voucher met een looptijd van 1 jaar. Binnen deze periode kan de voucher worden gebruikt om bijvoorbeeld individuele bijlessen gericht op het schoolexamen af te nemen of een herexamentraining.
Als na de looptijd van de voucher er nog een tegoed openstaat, dan wordt dit tegoed volledig teruggestort.

Andere vragen

Mocht je vragen hebben over het virus of de algemene maatregelen, kijk dan op de website van het RIVM of van de Rijksoverheid.
Als je een specifieke vraag hebt over onze begeleiding, neem dan contact met ons op.
Je kunt ons bereiken door te e-mailen naar info@erasmuseducation.nl of te bellen of WhatsAppen naar 010 - 30 70 188.

Agenda aankomende trainingen

Hieronder staan de eerstvolgende trainingsdata.

Eindexamentrainingen:

  •  Nog geen data bekend voor tijdvak 3

Bekijk de verschillende Eindexamentrainingen

Erasmus Examentraining

Erasmus Examentraining